Laborator analize fizico-chimice

laborator

Înfiinţat în anul 2007, laboratorul Artoprod efectuează analize fizico-chimice şi microbiologice pentru apă, aer şi sol în conformitate cu prevederile standardului european SR EN ISO 17025: 2005 privind competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

Totodată, laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătăţii în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile, Certificat nr. 352 din 19.05.2015 şi este acreditat Renar (Asociaţia de Acreditare din România), Certificat nr. LI 596 din 29.03.2012. Acreditarea poate fi consultată la adresa http://www.renar.ro/ro/.

Activitatea derulată în cadrul laboratorului este proiectată într-un sistem de management de înaltă competenţă tehnică şi profesională, asigurând validitatea rezultatelor. Analizele efectuate se realizeată cu respectarea standardelor naţionale şi internaţionale, iar metodele de analiză sunt standardizate ISO.

 Dotările laboratorului asigură cele mai bune condiţii de efectuare a determinărilor, echipamentele şi aparatura fiind de înaltă performanţă, sunt calibrate, etalonate şi verificate de organisme competente pe acest domeniu.

Printr-un sistem de control intern (folosirea de materiale de referinţă certificate, diagrame de control, probe duble) dar şi control extern (înscrierea la runde de intercomparare laboratoare la nivel internaţional), se asigură calitatea rezultatelor obţinute.

Încercările sunt efectuate de personal calificat şi competent, care beneficiază de instruiri interne şi externe regulate şi care respectă normele de conduită profesională.

Deschide "Prezentare Laborator"

DMC Firewall is a Joomla Security extension!